Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.8]

Sole Representative (Tek Temsilci) Vizesi

Sole Representative vizesi olarak da bilinen overseas temsilci vizesi, Birleşik Krallık'ta bir şube veya bir iştirak kurmak istiyen girişimciler için ideal bir vize tipidir. Bu vize, Birleşik Krallık dışında faaliyet gösteren bir şirketin üst düzey temsilcisine ticari faaliyet göstermek amacı ile oturum ve çalışma izni hakkı tanır.

Bu vize ile şirket üst düzey temsilcisi, şirketi tescil ettirebilir, şirket işlerini yürütebilir, işyeri ve ofis açabilir.

Vizenin Şartları nelerdir?

Sole Representative (Tek Temsilci) vizesi için başvuru sahibi:

 • Birleşik Krallık dışından bu vizeye başvurmak zorundadır.
 • Kamu fonlarına erişim ihtiyacı olmadan gerekli kurulum işlemlerini ve yatırımları yapmak için yeterli fona sahip olmalıdır.
 • İngilizce dilinde yeterliliği sağlamalıdır.

Sole Representative (Tek bir temsilci)'nin anlamı nedir?

Tek temsilci, başvuru sırasında kişi ve şirket tarafından dikkate alınması gereken bir dizi kriterleri karşılamalıdır. Öncelikle, birey, temsil edeceği şirket tarafından istihdam edilmeli ve işe alınmalıdır. Temsilcilik açacak şirket, temel alınmalı ve İngiltere dışında faaliyet gösteren bir işyeri bulunmalıdır. Temsilci olacak kişi, hem faaliyet gösterdikleri sektörlere hem de faaliyetlerine konu bu sektörlere yönelik şubeler kurma konusunda önemli deneyime sahip olmalıdır. Bu anlamda, Temsilci kişinin eğitim, bilgi ve tecrübesi önemlidir. Bu nedenle, tek temsilcinin, şirket içinde temsil ettiği şirketin adına karar verme yetkisini de içinde barındıran üst düzey bir pozisyona sahip olması gerekmektedir. Tek temsilci, istihdam edilen bir kişi olabildiği gibi, şirkette azınlık hissesine sahip bir ortak da olabilir.

Ayrıca, şirket, Birleşik Krallık içinde genişleme ve büyüme yeteneğinin varlığını gösterebilmelidir.

Ne tür şirketler bu seçeneği dikkate almalı?

Bu vize, İngiltere'de bulunmayan ve pazara girmeyi düşünen ve sektöründe büyüyen şirketler için avantajlıdır. Yatırım gerekliliği olmadığı için, Girişimci (Entrepreneur) vizesinden daha esnek bir seçenek olarak görülmektedir. Kurmayı planladıkları işe, belli bir miktar sermaye yatırmak veya belirli sayıda kişileri istihdam etmek ya da diğer benzer iş vizesi kategorilerinde ileri sürülen şartları yerine getirmek zorunluluğunda olmak istemeyen ve Birleşik Krallık'ta genişleme amacında olan KOBİ'lere uygun bir vize tipidir.

Tek temsilcilik vize süreleri

Yurtdışı temsilcilik vizesi, ilk seferde üç yıllık bir süre için verilmektedir. Bu sürenin sonunda iki yıllık bir süre daha vize uzatılmaktadır. Başvuru sahibi, beş yıllık bir süre boyunca Birleşik Krallık’ta bulunduktan sonra, süresiz yani kalıcı oturuma hak kazanmaktadır. Süresiz oturuma hak kazandıktan 1 yıl sonra ise, vatandaşlığa başvuru yapabilmektedir.

Tek Temsilci Vizesi Sık Sorulan Sorular

Tek Temsilci Vizesi, merkezi Birleşik Krallık dışında olan ancak Birleşik Krallık içinde bu tip bir faaliyete start vermek isteyen işletmeler içindir. Bu işletmelerde üst düzey yönetici olan çalışan bir kişi, Birleşik Krallık temsilcisi olmak üzere vize başvurusunda bulunabilir, kısa süre içinde Birleşik Krallık’a gelerek buradaki hayatına başlayabilir.

Şimdi, Tek Temsilci Vizesi hakkında sıklıkla sorulan 25 soruyu yanıtlıyor olacağız.

Öncelikle merkezi Birleşik Krallık dışında olan bir işletmede kadrolu olarak işe alınmış, kıdemli bir üst düzey yetkili olmalısınız. İşletme adına bulunduğunuz bölgede operasyonel kararlar alma yetkisine sahip olmanız da şarttır. Ayrıca Birleşik Krallık’a geldiğinizde de, yine sizi gönderen işletmenin temsilcisi olarak tam zamanlı çalışmaya devam etme niyetinde olmanız gerekir. Birleşik Krallık’ta geçirdiğiniz 5. sene sonunda kalıcı oturum alma şansınız olabilir. Bu tarihe dek farklı bir şirkette çalışma hakkınız olmayacaktır. Ayrıca sizi temsilci olarak gönderen şirkette çoğunluk hissedar (yüzde 50 ve daha fazla) olmamalısınız veya başka bir şekilde çoğunluk hissesini kontrol etmemelisiniz. İçişleri Bakanlığı, işletmenin faaliyet gösterdiği ülkedeki hissedarlığa ilişkin belirli sınırlamaları dikkate alacaktır.

Şirkette çalışmış olmak için bir minimum süre yoktur. Diğer yanda, kısa bir süre önce istihdam edildiyseniz, aynı sektörde veya ilgili bir alanda iyi bir kariyere sahip olmanız beklenir. Söz konusu şirkette üst düzey yönetici olup onların Birleşik Krallık’taki operasyonlarını yönetecek kişinin, o alanda yetkin olması veya o şirkette uzun yıllardır çalışıyor olması, dosyanın makul bulunması adına önemlidir. İşiniz veya rolünüz, esas olarak Birleşik Krallık'a girişinizi kolaylaştırmak için yaratılmamış olmalıdır.

Tek temsilci vize başvuru sahiplerinin herhangi bir asgari maaş düzeyi kazanmaları veya herhangi bir özel yardım almaları gerekmemektedir. Ancak, ücret paketinizin şirketteki kıdemli bir çalışana uygun olması gerekir. Örneğin Birleşik Krallık’ta şube açacak seviyedeki bir şirkette üst düzey yöneticinin, asgari ücrete yakın bir tutar alması, dosyanın gerçekçiliğini zedeleyecektir.

Evet, ancak başvuru aşamasında şirketin yüzde 50’den daha fazla hissesine sahip olmamalıdır.

Sahibi olduğunuz hisse oranını yüzde 51’in altına düşürerek Tek Temsilci Vizesi’ne uygunluğunuzu güvenceye alabilirsiniz. Ancak, bir önceki seneye dair hisse paylaşımına dair belgeleri de başvurunuzda sunup, akabinde bunları devrettiğinizi de göstermelisiniz.

Sizi temsilci olarak gönderen şirket, Birleşik Krallık dışında merkez veya merkezleri, ofisleri olan bir işletme olmalıdır. İşletme, Birleşik Krallık’ta tamamen kendi kontrolünde olacak bir şube açma niyetinde olmalıdır. İşletmenin hali hazırda Birleşik Krallık içinde herhangi bir temsilci, aktif şube ya da ofisinin olmaması gerekir.

Mevcut şubenin sadece tüzel kişilik olarak varolduğunu (örneğin banka hesabı açılışı, iş yeri kiralaması gibi hedeflerle) kanıtladığınız sürece vizeye yine de başvurabilirsiniz. Ancak söz konusu şubenin eleman istihdam etmemesi ve hiçbir para transferi yapmamış olması gerekir.

Bunun için belirlenen bir minimum tutar yoktur. Ancak söz konusu işletmenin yurt dışı merkezli, hakiki bir kurumsal bir girişim olması şarttır. İşletmenin, herhangi bir kişiyi Birleşik Krallık’a taşımak amacıyla kurulmuş olmaması önem taşımaktadır.

Ana işletmenin yerine getirdiği faaliyetler, Birleşik Krallık’ta açılacak şube tarafından da yürütülebilir. Örneğin, açılacak şube de benzer bir ürün ya da hizmet sunmalıdır. Ya da yurt dışında bir ürünün üretimini yapan şirketin Birleşik Krallık şubesi, üretilen ürün ya da servisin satış ya da hizmet operasyonlarını yürütebilir.

Hayır, ana şirket Birleşik Krallık’a sadece tek bir temsilci gönderebilir. Ancak şirket başka bir çalışanı daha göndermek niyetinde ise, ilk temsilcinin gönderilmesi ve şubenin açılması akabinde sponsorluk yetkisine başvurup, farklı bir rota olan Kalifiye İşçi Vizesi ile Birleşik Krallık’a işçi göndermeye devam edebilir.

Tek Temsilci vizesi ilk başvuruda 3. senelik oturum imkanı sunar ve bu süre sonunda oturumunuzu uzatmak için başvuru yapıyor olacaksınız. Uzatma aşamasında sorun yaşamamak için bu şirketin hisselerinin ana şirket kontrolünde olması gerekir.

Hayır, kurulan şube veya yan kuruluş neticesinde yurt dışındaki şirket, operasyonlarının merkezini Birleşik Krallık’a taşıyamaz.

İşletmenin merkezini Birleşik Krallık’a taşımak ve yurt dışındaki faaliyetleri kısıtlama sadece belirli durumlarda mümkün olabilir. Örneğin Birleşik Krallık’taki tek temsilci artık ciddi bir hissedarsa, ana şirketin gelişiminin asıl tetikleyicisi konumunda ise, Birleşik Krallık dışında ya hiç ya da çok az kıdemli çalışan kalıyorsa, şirketin başarısı da tek temsilcinin yetenek ve performansına bağlıysa, merkezi Birleşik Krallık’a taşımak mümkün olabilir.

Açıklanan kurallara göre Tek Temsilci Vizesi başvurularında iş planı sunmak zorunlu değildir. Ancak, iş planının da sunulması göç kurallar çerçevesinde sizden talep edilen pek çok kriteri karşılayabilmenizi sağlar. Örneğin başvurunun olumlu sonuçlanması için ana işletmenin kendi faaliyetlerinin aynını ya da benzerini yapacak bir şube kurması mümkündür. Yazılacak iş planında da, açılacak şubenin faaliyetlerinin kapsamı net bir şekilde belirtilebilir.

Başvuru aşamasında ana şirket tarafından istihdam ediliyor olmalısınız. Daha sonra şube ya da yan kuruluşun açılışı akabinde Birleşik Krallık merkezli kuruluş tarafından istihdam edilebilirsiniz. Ancak bu işletmenin ana karar vericisi olma pozisyonunuzu kaybederseniz, Kalifiye İşçi Vizesi’ne geçiş yapmanız gerekir.

Tek Temsilci Vizesi sahibi olarak sadece sizi Birleşik Krallık’a gönderen işletme adına çalışabilirsiniz. Farklı bir iş girişiminde bulunmak, yarı ya da tam zamanlı çalışmak, veya kendi işinizi kurmak vize kurallarını ihlal anlamına gelir.

Birleşik Krallık’a geliş tarihinizden en fazla 3 ay önce başvuru yapabilirsiniz.

Maalesef, hiçbir vize türünden Tek Temsilci Vizesi’ne geçiş mümkün değildir. Dolayısıyla başvurunuzu Birleşik Krallık’tan yapamazsınız. Ancak uzatma ve kalıcı oturum başvurunuzu Birleşik Krallık’tan yapabilirsiniz.

Home Office, bu vize türünden yapılan başvuruları değerlendirmek için kişi başı £610 harç ücreti talep etmektedir. Ayrıca size verilecek vize 3 senelik olacağı için, 3 seneyi kapsar sağlık harcını da ödemeniz gerekir. Sağlık harcı her yıl için kişi başı £624’tür. Çocuklar yıllık £470 öder.

Home Office bu vize başvurularında kararın 3 haftada verileceğini ifade ediyor, ama bu sure Home Office’e bagli nedenlerden dolayi uzayabiliyor. Ayrıca yurt dışındaki pek çok başvuru merkezi, ek ücret dahilinde 5 iş günü içinde karar almanızı sağlayan hızlandırılmış servis hizmetini de sunmaktadır.

Size verilecek ilk vize 3 sene geçerli olacaktır. Bu sürecin sonunda uzatma başvurunuzu yapacak ve 2 sene daha geçerli olacak oturum izninizi alacaksınız. Birleşik Krallık’ta vizenizin gereği olan işleri 5 sene boyunca yaptıktan sonra kalıcı oturuma geçiş yapabilirsiniz. Kalıcı oturumunuzu aldıktan sonra sağlık harcı ödemez, dilediğiniz işte çalışabilir, dilerseniz devlet yardımlarından faydalanabilirsiniz.

Evet, ülke içinde kalış gibi farklı kriterler de gerektirse de, tek temsilciler İngiliz vatandaşlığına başvurabilir. Bunun için öncelikle vize türünde 5 seneyi doldurmalı ve kalıcı oturum almalılar. Kalıcı oturumun üzerinden 12 ay geçtiğinde de vatandaşlık başvurusu yapma hakları doğacaktır. (Birleşik Krallık vatandaşı biriyle evlenirlerse, bu durumda kalıcı oturumdan hemen sonra alabilirler)

Evet, Tek Temsilci Vizesi sahipleri eşlerini, evli olmadıkları partnerlerini, ve 18 yaş altı çocuklarını beraberlerinde getirebilirler. Gelen aile üyelerine kısıntısız çalışma izni verilir. Ancak ebeveyn, kardeş, veya diğer 2. derece akrabalarını getiremezler.

Göç Kuralları kapsamında sunulması gereken belgeler hakkında çok sıkı kurallar beyan edilmektedir. Bu belgeler Tek Temsilci Vizesi başvurusunda Home Office’in değerlendirmesine sunulmalıdır. Bu kapsamda beyan edilen evrakların doğru formatta olduğundan emin olmalıdır.

Kendiniz ve işletme özelinde bilgilendirme almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5 Comments to “ Temsilci Vizesi”

 1. Pinar Cuce says :Yanıtla

  Merhaba. Oncelikle verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim. Burada bahsettiginiz sike representative birden fazla kisi olabilir mi? Ya da sirket kurulurken bunyesindeki bir kac personeli yurtdisina gonderebilir mi?
  Tesekkur eder; iyi calismalar dilerim.

 2. Pinar Cuce says :Yanıtla

  Nisan 12, 2021 at 12:26 pm
  Merhaba. Oncelikle verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim. Burada bahsettiginiz sole representative birden fazla kisi olabilir mi? Ya da sirket kurulurken bunyesindeki bir kac personeli yurtdisina gonderebilir mi?
  Tesekkur eder; iyi calismalar dilerim.

  1. Admin says :Yanıtla

   Bu vizeye şirketi temsil etmek üzere bir kişi başvuru yapabilir. Daha fazla çalışan istihdam etmek istiyorsanız, temsilcilik üzerinden sponsorship lisansına başvuru yapıp, yabancı çalıştırma izni almak gerekir. Ayrıntılı bilgi için [email protected] adresinden ya da 00447739699968 nolu telefondan WhatsApp veya FaceTime üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

 3. kemal says :Yanıtla

  sole representative vize için şahıs şirketi olabilir mi?

  1. LexLegal says :Yanıtla

   Merhaba, limited ve şahıs şirketi arasında Sole Representative için bir ayrım yoktur. Yayımlanan rehberde göz önünde tutulacak kıstaslar arasında şirketin aktif bir şekilde ticaret yapıyor olması, UK dışında bir merkez ofisi olması, ve UK içinde bir şube açmaya yönelik planlamasının olması sayılıyor. Ancak şahıs şirketi üzerinden temsilci gönderme yetkisi alımı aşamasında, şirketin finansal gücünü nasıl beyan ettiğinizin iyi irdelenmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YUKARI