Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Gayrimenkul Edinimi Yolu ile Oturum Vizesi (RIV) (İspanya Altın Vizesi):

500.000€ veya daha fazla tutarda bir mülk satın alırsanız RIV Vizesine başvurabilirsiniz.

Avantajlar:

 • Altın vize, bir yılın 183 günü İspanya'da bulunmayı gerektirmez, her ikamet döneminde İspanya'yı yalnızca bir kez ziyaret etmenizi gerektirir.
 • Calışma izni sağlar.

Dezavantajlar:

 • Daimi ikamet statüsü elde edene kadar evinizi satamazsınız.
 • Altın vize sizi otomatik olarak İspanya vatandaşlığı rotasına sokmaz.

Sermaye Yatırımı ile Oturum Vizesi (RIC) (İspanya Altın Vizesi):

Önemli bir sermaye yatırımı, ihraç edilen İspanyol devlet tahvillerine en az 2 milyon Euro tutarında yapılan veya İspanyol şirketlerindeki hisselere veya İspanyol finans Kurumlarına (bankalara) en az 1 milyon Euro tutarında yapılan ilk yatırım olarak anlaşılmaktadır.

Avantajlar:

 • Altın vize, bir yılın 183 günü İspanya'da bulunmayı gerektirmez, her ikamet döneminde İspanya'yı yalnızca bir kez ziyaret etmenizi gerektirir.
 • Çalışma izni sağlar.

Dezavantajlar:

 • Daimi ikamet statüsü elde edene kadar evinizi satamazsınız.
 • Altın vize sizi otomatik olarak İspanya vatandaşlığı rotasına sokmaz.

Girişimcilik ve İşletme Faaliyetleri Yolu ile Oturum Vizesi (REM):

Bu kategori, tek veya birincil amaç olarak kamu yararına olarak kabul edilen ve tanınan bir girişimci faaliyetinin hazırlık çalışmalarını yürütmek için İspanya'ya girmek ve bir yıl boyunca İspanya'da kalmak niyetiyle iş planı sunan tüm yatırımcıları kapsar.

Başvuru sahibi, sunulan iş planının kamu yararı olarak değerlendirildiğini teyit etmek için vize talebini sunduğu coğrafi sınırlandırma alanındaki Ticari Ofisten olumlu bir rapor sunmalıdır.

Avantajlar:

 • Altın vize, bir yılın 183 günü İspanya'da bulunmayı gerektirmez, her ikamet döneminde İspanya'yı yalnızca bir kez ziyaret etmenizi gerektirir.
 • Çalışma izni sağlar.

Dezavantajlar:

- Altın vize sizi otomatik olarak İspanya vatandaşlığı rotasına sokmaz.

- Konsolosluktan onay almak zordur.

Yüksek Vasıflı Profesyoneller için Oturum Vizesi (TAC):

Bu vize başvurusu, İspanya'da Büyük İşletme ve Stratejik Ekonomik Birim tarafından düzenlenen ve Göçmenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilen oturma izninin işlenmesinin öncesinde şirketin oturum izni işlemlerini tamamlamasını gerektirir. Başvurucu aşağıdaki konumlardan herhangi birinde olmalıdır:

 • Stratejik sektörlerdeki büyük işletmelerin veya kurumsal grupların veya KOBİ'lerin yönetiminde veya yüksek nitelikli personel konumunda,
 • Genel çıkarlara uygun iş projelerinin yüksek nitelikli personelinin yönetimi konumunda,
 • Mezunlar, üniversitelerden ve prestijli işletme okullarından yüksek lisans öğrencileri.

Öğrenci Vizesi:

Diploma veya sertifika sağlayacak olan tam zamanlı bir programla İspanya'da yetkili bir kurumda eğitime ve ileri eğitim için veya araştırma ve staj faaliyetlerinde, orta okul ve lise hareketlilik programlarında, bir kamu veya özel kurum veya kuruluşta çalışma dışı aktiviteler, ve kamu yararı amaçlarını takip eden bir program dahilinde gönüllü çalışma için bu vize sağlanabilir.

Avantaj:

 • 3 yıl sonra oturma izni alabilirsiniz.

Dezavantajlar:

 • Bir oturum izni değildir.
 • Çalışma izni sağlamaz.

Kazanç Sağlamayan Geçici Oturum vizesi:

Başvuru Sahibi, İspanya'da ikamet ettikleri süre boyunca kendileri ve aile üyeleri için yeterli mali kaynağa sahip olmalı veya vize başvurusu veya iznin yenilenmesi sırasında kendileri ve varsa aileleri için dönemsel gelir toplama kaynağını akredite etmelidir. Bu, başvuru sahibi için aylık ortalama 2,151.36 EURO ve ailenin her bir üyesi için aylık 537.84 avro anlamına geliyor.

Dezavantajlar:

 • Yılın 183 günü İspanya'da bulunmayı gerektiriyor.

İşçi Vizesi:

Bir yabancının, daha önce hükümet izniyle yaşamak ve istihdam edilen işleri yapmak için İspanya'ya girmesine izin verir.

Vize Başvuru Masrafları

Bu vize başvuru işlemlerinin ortalama maliyeti yaklaşık 2000-2500 Euro'dur. Her durumda sağlanan hizmetlere bağlıdır. Ana başvuru sahibine bağımlı olacak her bir kişi için ek bir ücret söz konusu olabilir.

İspanyol Vatandaşı Olma

Bir mülk satın alarak ikamet ettikten sonra İspanyol vatandaşlığı almak mümkün mü?

İkamet yoluyla İspanya vatandaşlığı almak, başvurudan hemen önce 10 yıl kesintisiz bir süre boyunca İspanya'da yasal ikamet etmiş olmanızı gerektirir. Bu, İspanya'da her yıl yılda 183 gün yaşamak anlamına geliyor.

Aşağıdaki durumlarda, vatandaşlık için ikamet süresi kısaltılabilir:

 • 5 yıl: mülteci statüsü almış kişiler için.
 • 2 yıl: şu anki Latin Amerika ülkeleri vatandaşları, Andorra, Filipinler, Ekvator Ginesi, Portekiz ve Sefarad kökenli kişiler için.
 • 1 yıl:
 • İspanya'da doğanlar.
 • Başvuru anında bir yıl boyunca bir İspanyol ile evli olan ve ayrılmayan (yasal veya fiili olarak) insanlar.
 • İspanyol eşi ölen kişiler eğer İspanyol eşin ölümü sırasında ayrı değiller ise,
 • İspanya dışında doğanlar (İspanya dışında da doğanlar) ve hepsi aslen İspanyol vatandaşı olan büyükanne ve büyükbabalara.
 • İsteğe bağlı olarak İspanyol vatandaşlığı alma hakkını usulüne uygun olarak kullanmayan kişiler.
 • Başvuru anında iki yıl üst üste bir İspanyol vatandaşı veya Kurumu tarafından bir vasi veya adli olarak tanınan koruyucu bakımın sorumluluğu altında olan kişiler.

Ayrıca, ilgili kişilerin İspanyol toplumu için iyi bir vatandaş olacaklarını ve İspanyol toplumuna yeterli derecede entegre olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

İspanya vatandaşlığı için 10 yıllık periyot içerisindeki en önemli adım, Süresiz oturum sahibi olmaktır. 5 yıl sonra süresiz oturum sahibi olabilirsiniz. Süresiz oturum sahibi olduktan sonra, oturum için sahip olduğunuz vize kategorisinin koşullarını artık sağlamak zorunda kalmazsınız. Süresiz oturum sahibi olmak, İspanya'dan ayrılsanız bile oturumunuzu kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir.

Fakat, eğer İspanya'dan bir yıllık süre ile ayrılırsanız, artık İspanya vatandaşlığı rotasında olamazsınız. Bu durumda Vatandaşlık için 10 yılı en baştan saymaya başlamanız gerekecektir.

Halil İbrahim Koca

Immigration Adviser

YUKARI