İspanya, yaşanılan ekonomik krizden sonra kaliteli iş gücü ve yatırımcı çekmek adına kanunlarda bazı değişikliklere gitmiş ya da yeni kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunların en önemlilerinden bir tanesi 2013 yılında girişimcileri, yatırımcıları, üst düzey kalifiye çalışanları desteklemek ve İspanya’da oturum izni almalarına olanak vermek için çıkartılan 14/2013 sayılı kanundur. “Ley de Emprendedores” adı verilen bu Kanun süreçleri nispeten kolaylaştırarak özellikle yatırımcılara ve üst düzey çalışanlara İspanya’da oturum hakkı alma ve çalışma kolaylıkları getirmiştir. İspanya’da Oturum ve Çalışma İzni için detayları okumaya devam edin;

Bu yazıda Üst Düzey Kalifiye Çalışan statüsünü ele alacağız.

Bu çalışma ve oturum izni tipi, İspanya’da iş teklifi alan, üst düzey yöneticiler ya da üniversite mezunları için geçerlidir. Üniversite mezunlarının tanınmış okullardan birinden yüksek lisans ya da doktora derecesinin bulunması gerekmektedir ve bu durum iznin çıkarılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu izin türü özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Birliği ya da İsviçre dışından kaliteli iş gücü getirmek isteyen büyük şirketlere hitap etmektedir. Aşağıda sayılan şirket profillerinden iş teklifi almış olmanız önemlidir:

 • Büyük şirket ya da grup şirketi olmak. 250 çalışanı olan şirket büyük şirket sayılmaktadır.
 • Bulunduğu sektör için stratejik bir KOBİ olmak,
 • Genel ekonomik çıkarlara hizmet eden bir şirket olmak.

Yukarıda saydığımız koşullar önemli olup, oturum ve çalışma izninin alınmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak şirketin boyutundan bağımsız olarak da üniversite mezunlarının bu izin türünden yararlanması mümkündür. Bu seçenekte ise genelde iyi bir yüksek lisans veya doktora derecesi aranmaktadır.
İş teklifi aldıysanız başvuruyu şirketin yapması gerekmektedir. Nitekim başvuru formunda şirket temsilcisinin imzası aranmaktadır. Başvuru İspanya’dan “Unidad de Grandes Empresas” adı verilen kuruma yapılabileceği gibi, bulunulan ülkeden İspanya Başkonsolosluğuna’da yapılabilir. İkinci seçenekte izin çıktıktan sonra İspanya’ya giriş yapılarak, İspanya’dan parmak izi alınıp, oturum kartına başvurulması gerekir.


Başvuru yapılırken aşağıdaki dökümanların sunulması çok önemlidir:

1. İspanya’da Oturum ve Çalışma İzni için Şirkete ait gerekli dökümanlar:

Şirketin ekonomik boyutu önem arzettiğinden şirket ile alakalı tüm belgelerin sunulması gerekir. Pratikte aranan belgeler şunlardır:

 • Şirket kuruluş dökümanı
 • Başvuru formunu imzalayacak şirket yetkilisinin kimliği ve şirketteki yetkilerini gösteren vekaleti,
 • Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmadığını gösteren belgeler.
 • Şirketin çalışan sayısını gösteren belgeler.

2. İspanya’da Oturum ve Çalışma İzni için Çalışana ait gerekli dökümanlar:

 • İş sözleşmesi
 • Sabıka kaydı
 • Eğitim düzeyini gösteren tüm diplomalar
 • Özgeçmiş
 • Şirkette yapacağı işi çok ayrıntılı bir şekilde anlatan döküman ( Job description). Bu dökümanda şirketinizin neden bir İspanyol çalışana değil de size ihtiyaç duyduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatması gerekir. Bu dökümanın alanında uzman bir avukatla hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.

Başvuru formlarının da doğru bir şekilde doldurulması ve gereken vergilerin ödenmesi gerekmektedir.


Bu noktada ayrıntı vermekte fayda görüyorum. Her ne kadar diplomalar önemli olsa da, pratikte Kurum ( Unidad de Grandes Empresas) , çalışana teklif edilen maaşı dikkate almaktadır. Özellikle son yıllarda rastladığım uygulamalarda yıllık 50.000 euro brüt maaşın altında teklif alanlara red cevabı gelebilmektedir. Yasal olarak yaklaşık 28.000 euro maaş yeterli görülse de uygulamada bu böyle olmamakta ve çok daha yüksek maaşlar aranmaktadır.

Bu çalışma ve oturum izni tipinin avantajı çok çabuk sonuçlanmasıdır. Diğer izin türlerinde üç ay beklemeniz gerekirken, bu izin türü 20 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Sonuç olumlu gelmişse, sonraki aşamada İspanya’da yabancılar ofisine gidilip, parmak izi alınması ve kart başvurusu yapılması gerekir. Toplam süreç 1-1.5 ayı bulmaktadır.

Çalışma ve oturum izni 2 yıl süreliğine verilip, iki yıl bitiminde gerekli koşullar sağlandığı takdirde yenilenmektedir.

Bu çalışma izni türünde aile birleşmesinden de yararlanabilir, eş ve çocuklarınızı İspanya’ya getirebilirsiniz.

İspanya’da Oturum ve Çalışma İzni konusunda detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulmak için bize WhatsApp iletişim hattı veya canlı sohbet üzerinden yazabilir ya da +44 7739 699968 nolu numaradan arayabilirsiniz.

Halil İbrahim Koca

Immigration Adviser

YUKARI