Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

Bilindiği üzere 22 Ekim 2020’de Birleşik Krallık Göçmenlik Yasasında yapılacak değişiklikler parlamento tarafından onaylandı. Bu değişikliğe ilişkin olarak mevcut göçmenlerin Birleşik Krallık’ta oturumlarının sorunsuz devamı için hali hazırda var olan belli şartlara açıklık kazandırılmasının yanı sıra bir takım değişiklikler de getirilmiştir.

Bunun yanında, göçmenlik yasasındaki değişiklik bildirimine bakıldığında Ankara Anlaşması’na yönelik değişikliklerin 31 Aralık 2020, İngiltere saati ile 23.00’dan sonra uygulamaya konacağı anlaşılıyor ve 31 Aralık 2020 İngiltere saati ile 23.00’dan önce yapılmış olan başvuruların, 30 Aralık 2020’de yürürlükte olan kurallar ışığında sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır:

“ The following changes shall take effect at 11pm on 31 December 2020:
Introduction (Provision for Irish citizens)
Appendix FM
Appendix FM-SE
Appendix AR (EU)
Appendix ECAA Extension of Stay
Appendix ECAA Settlement.

In relation to the changes above which take effect at 11pm on 31 December 2020, if an application for entry clearance, leave to enter or leave to remain has been made before 11pm on 31 December 2020, the application will be decided in accordance with the Immigration Rules in force on 30 December 2020. “

Bu yazımızda Yeni göçmenlik yasası ile gelen değişiklikleri: Ankara Anlaşması’nın Geleceği, Hali Hazırda Başvurmuş ve Vizesini Almış Olan Ankara Anlaşmalıların Durumu ve Aile Bireylerinin (Eş ve Çocuklar) Durumu olmak üzere 3 temel başlık halinde ele alacağız.

1. Ankara Anlaşması’nın Geleceği

Turkish Worker Visa (Türk İşçi Vizesi) ve Turkish Businessperson Visa (Türk İş İnsanı Vizesi) olmak üzere karşımıza çıkan Ankara Anlaşması vizesine yapılacak ilk başvurular göçmenlik yasasında yapılan değişiklik neticesinde son bulmaktadır.

Bir başka deyişle; 31 Aralık 2020 İngiltere saati ile 23.00 itibariyle artık Ankara Anlaşması’na başvurarak İngiltere’de oturum hakkı sahibi olmak mümkün olmayacak. Buna karşın, Ankara Anlaşması vizesine sahip olanların mevcut vizelerini uzatmaları mümkün olacak ve herhangi bir hak kaybına uğramayacaklardır.

2. Hali Hazırda Ankara Anlaşmasına Başvurmuş veya Ankara Anlaşması Vizesine Sahip Olanların Durumu

İlk olarak, Ankara Anlaşmasına başvurmuş olup sonuç bekleyenlerin veya 31 Aralık 2020, İngiltere saati ile 23.00’dan öncesine kadar Ankara Anlaşması Vizesine başvurmuş olacakların başvuruları, hali hazırda geçerli olan göçmenlik yasası kurallarına göre sonuçlandırılacaktır. Buna göre, sonuçlandırılma süreci 31 Aralık 2020’den sonraya sarkan başvurular için Ankara Anlaşması’nın sona ermesinin herhangi bir negatif etkisinin olmayacağı ve bu başvuruların sonuçlandırılma sürecinde başvurunun yapıldığı andaki göçmenlik yasası kurallarının uygulanacağı anlaşılmaktadır.

İkinci olarak, 31 Aralık 2020’den sonra ilk başvurular mümkün olmasa da ECAA Settlement ve ECAA – Extension of Stay rotası bağlamında Ankara Anlaşması Vizesine sahip olanlar vizelerini uzatma ve süresiz oturuma başvurma haklarını haiz olmaya devam edeceklerdir.

“ The new Appendix ECAA Extension of Stay will largely replicate the existing ECAA arrangements to ensure that Turkish workers, business persons and family members currently covered by those arrangements remain subject to the same eligibility requirements as now. ”

 

Bu bağlamda mevcut kurallarda değişiklik olmamakla birlikte, iyi karakter sahibi bir insan olmayacak ve toplumsal yaşamı negatif yönde etkileyecek şekilde davranışlarda bulunma hallerine açıklık kazandırılmış ve bu hallerin başvurucu için söz konusu olması halinde başvurularının reddedileceği net bir şekilde düzenlenmiştir.

3. Aile Bireylerinin (Eş ve Çocuklar) Durumu:

Ankara Anlaşması vizesine ilk başvuruların 31 Aralık 2020 İngiltere Saati ile 23.00’a kadar devam ettiği gibi aile bireylerinin ana başvurucuya bağımlı eş ve çocuk olarak getirilmeleri de mümkün olacaktır. Fakat 31 Aralık 2020 tarihinden sonra yeni göçmenlik kurallarının uygulamaya gelmesi ile Başvuruculardan aile bireylerini getirmek için belli başlı finansal şartları yerine getirmeleri beklenebilecektir. Bu şartlar;

 • Başvurucu aile bireyleri için Ankara Anlaşmalı tarafından yeterli konaklama sağlanmalıdır.
 • Ankara Anlaşmalı Ankara Anlaşması ile kurduğu iş veya işlerden elde ettiği kazanç ile kendisinin ve kendisine bağımlı aile bireylerinin geçimlerini sağlayabilecek olmalıdır.

“ ECAA 14.1. There must be adequate accommodation provided by the ECAA worker or ECAA business person for the applicant.

ECAA 14.2. Where the applicant is the dependent of an ECAA business person, the profits of the business or businesses must be sufficient to maintain the applicant and any other dependents in the UK. ”

Ankara Anlaşmalıların kendilerinin ve aile bireylerinin geçimlerini sağlayacak derecede yıllık gelire sahip olması, uygun bir konaklama imkânını sağlayabiliyor olması, A2 İngilizce dil seviyesine sahip olması ve başvuru ücreti ödemesi gerekliliği olacaktır. Söz konusu şartlar yine vizeye başvuran aile bireyinin bağımlı çocuk veya bağımlı eş olma durumuna göre değişiklik gösterecektir:

3.1 Çocuklar

Ankara Anlaşmalılar, Ankara Anlaşması vizesi kapsamında 21 yaşından küçük olan Birleşik Krallık dışındaki çocuklarını kendilerine bağımlı çocukları olarak getirebilecekleri gibi, çocukları Birleşik Krallık içerisinde ise kendilerine bağımlı olarak vize geçişlerini de gerçekleştirebileceklerdir.

Buna göre Ankara Anlaşmalıların çocuklarını getirmeleri için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekecektir:

 • Başvurucu çocuk Ankara Anlaşması vizesine sahip bir kişinin çocuğu veya Ankara Anlaşması vizesine sahip kişinin partnerinin çocuğu olmalıdır.
 • Başvurucu çocuk başvuru tarihinde 21 yaşın altında olmalıdır.
 • Başvurucu çocuk bağımsız bir hayat sürmemelidir.
 • Eğer başvurucu çocuk başvuru tarihinde 18 yaşın altında ise çocuğun Birleşik Krallıktaki bakımı ve konaklaması için ilgili yasalar ve regülasyonlar gereğince uygun düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

“ ECAA 11.1. The applicant must be the child of a person (P) who has permission as an ECAA Worker or ECAA business person on the ECAA route, or a person who is the partner of P.

ECAA 12.1. The applicant must be under the age of 21 at the date of application, unless they were last granted permission as the dependent child of their parent on the ECAA route.

ECAA 12.2. The applicant must not be leading an independent life.

ECAA 13.1. If the applicant is under the age of 18 at the date of application there must be suitable arrangements for the child’s care and accommodation in the UK, which must comply with relevant UK legislation and regulations.”

Buna göre Ankara Anlaşmalı kişinin yıllık £18,600 gelirine ek olarak ilk çocuk için £3,800 ve daha sonraki her çocuk için £2,400’er yıllık ekstra geliri olduğunu ispatlaması gerekecektir. Bu minimum gelir gerekliliği olarak adlandırılmaktadır.

“ You and your partner must have a combined income of at least £18,600 a year if:

 • you’re applying as a partner
 • you want to settle in the UK (get ‘indefinite leave to remain’) within 5 years

You must prove you have extra money if you have children who are not:

 • British citizens
 • EEA nationals
 • permanently settled

You’ll need to earn an extra:

 • £3,800 for your first child
 • £2,400 for each child you have after your first child

This is the called the ‘minimum income requirement’.”

Bunların yanında, başvurucu çocuğun Ankara Anlaşmalı ebeveyninin vizesine geçmesi için herhangi bir başvuru ücreti ödemesine gerek olmadığı anlaşılıyor.

3.2 Eşler

31 Aralık 2020 tarihinden sonra Ankara Anlaşmalıların eşlerini getirmeleri Birleşik Krallık Ulusal Göçmenlik yasaları altında (Appendix FM) incelenecektir.

“ Changes to Appendix FM

FM.2. In paragraph GEN.1.1., after “(and the applicant cannot seek leave to enter or remain in the UK as their family member under Part 11 of these rules)” insert: “, is in the UK with limited leave under Appendix EU, or is in the UK with limited leave as a worker or business person by virtue of either Appendix ECAA Extension of Stay or under the provisions of the relevant 1973 Immigration Rules (or Decision 1/80) that underpinned the European Community Association Agreement (ECAA) with Turkey prior to 1 January 2021.”.

FM.3. For “and” at the end of paragraph GEN.1.3.(b) substitute:

“(c) references to a British Citizen in the UK also include a British Citizen who is coming to the UK with the applicant as their partner or parent;

(d) references to a person being “in the UK with limited leave under Appendix EU” mean an EEA national in the UK who holds valid limited leave to enter or remain granted under paragraph EU3 of Appendix EU to these Rules on the basis of meeting condition 1 in paragraph EU14 of that Appendix; and

(e) references to a person being “in the UK with limited leave as a worker or business person under Appendix ECAA Extension of Stay” mean a person granted such leave by virtue of either Appendix ECAA Extension of Stay or under the provisions of the relevant 1973 Immigration Rules (or Decision 1/80) that underpinned the European Community Association Agreement (ECAA) with Turkey prior to 1 January 2021.”.

Buna göre Ankara Anlaşmalıların 31 Aralık 2020 tarihinden sonra eşlerini getirmeleri için ilişkilerine dair aşağıdaki şartlar gerçekleşmiş olmalıdır:

 • Başvurucu partner Ankaralı Anlaşması vizesine sahip bir kişinin partneri olmalıdır.
 • Ankara Anlaşmalı ve başvurucu partnerin arasındaki ilişki gerçek ve mevcut olmalıdır.
 • Ankara Anlaşmalı ve başvurucu partner, başvurucu partnerin Birleşik Krallık içerisindeki yaşamı boyunca birlikte yaşama niyeti içerisinde olmalıdır.

“ ECAA 10.1. The applicant must be the partner of a person (P) and P must have permission as an ECAA worker or ECAA business person on the ECAA route.

ECAA 10.3. The relationship between the applicant and their ECAA worker or ECAA business person partner must be genuine and subsisting.

ECAA 10.4. The applicant and their ECAA worker or ECAA business person partner must intend to live together throughout the applicant’s stay in the UK. ”

Eğer Ankara Anlaşmalı ve başvurucu partner evlilik dışı birliktelik içindeler aşağıdaki şartların tamamı gerçekleşmiş olmalıdır:

 • Ankara Anlaşmalı ve başvurucu partner 18 ve üstü yaşta olmalıdır ve
 • Ankara Anlaşmalı ve/veya Başvurucu partnerin herhangi bir önceki birlikteliği tamamen son bulmuş olmalıdır ve
 • Ankara Anlaşmalı ve başvurucu partner arasında Birleşik Krallık’ta evlenmeye veya birlikteliğe engel yakınlıkta bir ilişki olmamalıdır.

“ ECAA 10.2. If the applicant and the ECAA Worker or ECAA business person partner are unmarried partners, all of the following requirements must be met:

(a) they must both be aged 18 or over on the date of application; and

(b) any previous relationship of the applicant or their ECAA Worker or ECAA business person partner with another person must have permanently broken down; and

(c) the applicant and their ECAA Worker or ECAA business person partner must not be so closely related that they would not be allowed to marry or form a civil partnership in the UK. “

İlişki şartlarına ek olarak yeni düzenlemeye göre Appendix FM altında incelenecek olan vize başvuruları için aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi beklenmektedir:

 • Başvurucu partnerin A2 İngilizce dil seviyesine sahip olmaları ve bunu ispatlamaları,
 • Ankara Anlaşmalı partnerin yıllık £18,600 geliri olduğunu ispatlaması ve
 • Göçmenlik Sağlık Ücreti ödemesi – Her vize yılı için £624 ödenecektir. Örneğin 5 yıllık bir vize için £3,120 olarak ödenecektir.
 • Vize başvuru ücreti ödemesi – UK dışından yapılan başvurular için £1,523, UK içinden yapılan başvurular için £1,033 olarak ödenecektir.

“ … The minimum income requirement for a Partner applying under Appendix FM from 9 July 2012 and for a Partner applying under Appendix Armed Forces from 1 December 2013, without dependent children, is £18,600.

… • partner with no children or no children who are subject to the income requirement – £18,600

 • 1 child in addition to the partner – £22,400
 • 2 children in addition to the partner – £24,800
 • 3 children in addition to the partner –£27,200 “

Başvuru ücretleri için: https://www.gov.uk/uk-family-visa

Yeni düzenlemelere dair aklınızdaki bütün soru işaretleri için bizimle iletişime geçebilir, siz ve aile bireyleriniz için vize danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. LexLegal ailesi olarak müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her noktada onların yanında olacağız ve her konuda müvekkillerimizin sorularını cevaplandırmak ve memnuniyetlerini sağlamak için gayret etmeye devam edeceğiz.

Ali Selman

LexLegal

Halil İbrahim Koca

Immigration Adviser

2 Comments to “ 22 Ekim 2020 Göçmenlik Yasasındaki Değişiklik Bildirimi Bağlamında Ankara Anlaşmasının Geleceği”

 1. Meltem Tekin says :Yanıtla

  Merhaba,
  İzninizle sizlere bir konu danışmak istiyorum. Biz dört kişilik bir aileyiz. Kızım(20- aynı zamanda Amerikan vatandaşıdır) Ankara anlaşması vizesi 13 Kasım a kadar. Benim 03.01.2021 eşim ve oğlumun 13.12.2020 kadar. Aslında ailecek vizemizi 23.03.2020 kadar olarak almıştık ama Covid nedeniyle ertelenmişti. Ailecek kızımın vizesinin geçerlilik süresi olan 13.11.2020 ye kadar İngiltere ye giriş yapmak zorunda mıyız? asıl başvuru sahibi eşimin vizesindeki tarihe göre giriş yapabilir miyiz? İngiltere nin yayınladığı yeni pandemi kuralları bizim seyahatimizi erteliyor mu?
  Bu konuda bize yardımcı olabilirseniz gerçekten çok mutlu oluruz.
  Saygılarımla,
  Meltem Tekin

  1. admin says :Yanıtla

   Meltem hanım bizimle telefon görüşmesi yaparsanız daha sağlıklı bir bilgilendirme olur lütfen aşağıdaki telefon üzerinden WhatsApp dan bize ulaşın +447739699968

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YUKARI