Click to rate this post!
[Total: 46 Average: 4.5]

İngiltere’de avukatlık mesleği, solicitor ve barrister olarak 2 farklı şekilde icra edilmektedir.Alt düzenlemeleri daha detaylı olmakla birlikte özet olarak solicitora dosya avukatı, barristera ise duruşma avukatı diyebiliriz.

İngiltere dışında hukuk fakültesini bitiren bir mezunun, İngiltere’de avukatlık denkliği alabilmesi için belli aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Öncelikle hukuk fakültesi mezunu olan fakat avukatlık ruhsatnamesini henüz almamış kişilerin durumunu inceleyelim

Hukuk Fakültesi Mezunu Olan, Fakat Baroya Kayıtlı Avukat Olmayanlar İçin

1. Aşama GDL (Graduate Diploma in Law)

Adayın, Graduate Diploma in Law(Hukuk Mezuniyet Diploması) olarak isimlendirilen İngiliz hukukuna ilişkin temel dersleri içeren genellikle 1 yıl süren bu programı başarıyla bitirip mezun olması gerekmektedir. Bu programı bitirerek yurtdışından alınan hukuk fakültesi diplomasının İngiltere’den denkliği alınmış olunacaktır.

2. Aşama LPC (Legal Practice Course)

GDL programını başarıyla bitiren adayın, Legal Practice Course denilen daha çok uygulamaya, yani avukatlık mesleğine ilişkin bilgileri edineceği genellikle 1 yıl süren bu programı da başarıyla bitirmesi gerekmektedir.

Barrister olmak isteyenlerin ise yine uygulamaya ilişkin eğitimleri içeren BPTC(Bar Proffesional Training Course) programını başarıyla bitirmeleri gerekmektedir.

3. Aşama Training Contract

Avukatlık stajı olarak da isimlendirebileceğimiz bu aşamada adayların farklı hukuk alanlarında çalışan bir hukuk firmasında 2 yıllık staj eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu aşamanın da sonunda solicitorlık yapmaya hak kazanan adayın Solicitor Regulation Authority(Avukatlar Düzenleme Kuruluşu)’ye başvuru yapması gerekmektedir. Mayıs 2019 verilerine göre 195,334 avukat bu kuruluşa kayıtlı bulunmaktayken 146,046 tanesi mesleğini icra etmektedir.

Barrister olmak isteyen adayın ise bunun yerine Pupilage denilen 1 yıllık staj programını tamamlamaları ve program sonunda Bar Standard Boards’a başvuru yapmaları gerekmektedir. Temmuz 2018 rakamlarına göre 16,598 avukat da bu kuruluşa kayıtlı olarak mesleklerini icra etmektedir.

Baroya Kayıtlı Olan Avukatlar İçin

Türkiye’de veya İngiltere dışında bir başka ülkede, baroya kayıtlı olup avukatlık ruhsatnamesini almış olan adaylar için İngiltere’de avukatlık denkliğini almak(solicitor olmak) QLTS yeterlilik sınavının başarıyla verilmesiyle mümkündür.

Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS), İngiltere dışında ruhsatlı avukatlar için İngiltere ve Galler'de avukatlık lisansı verilmesine imkan sağlayan Avukatlar düzenleme kurulunun(Solicitor Regulation Authority) talimatları doğrultusunda hazırlanan bir sınavdır. Bu Sınav MCT (The Multiple Choice Test) ve OSCE (Objective Structured Clinical Examination) olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşama MCT(The Multiple Choice Test)

 • Sınav 90ar soruluk iki seanstan yani toplamda 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
 • Her seans 2 saat 45 dakika sürmektedir. İki seans arasında 1 saatlik ara bulunmaktadır.
 • Her soru 1 puan olup yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.
 • Sınav Ocak ve Temmuz aylarında olacak şekilde senede iki defa yapılmaktadır.
 • Sınava girmek için İngilizce yeterliliği dahil bir kriter aranmamaktadır

2. Aşama OSCE(Objective Structured Clinical Examination)

MCT sınavını başarıyla tamamlayan adaylar OSCE sınavına giriş yapabilmektedirler.

OSCE aşamasında adayın

 • Business(İşletme)
 • Property and Probate(Eşya hukuku ve terekenin intikali süreci)
 • Civil and Criminal Litigation(Hukuk davası ve ceza davası)

 

olmak üzere 3 alanda

 • Client interview(Müvekkille görüşme yapma)
 • Completion of attendance note/case analysis(Görüşme tutanağı ve dava analizi yapma)
 • Advocacy/oral presentation(Savunma ve sözlü sunum yapma)
 • Legal drafting(Hukuki belge hazırlama)
 • Legal research(Hukuki araştırma yapma)
 • Legal writing(Hukuki yazışma yapma)

yetenekleri ölçülmektedir. OSCE aşamasını da başarıyla tamamlayan aday İngiltere ve Galler barosuna kayıtlı bir solicitor(dosya avukatı) olma hakkını elde edecektir.

Barrister olmak isteyenlerin ise Bar Transfer Test (BTT) aşamasını başarıyla bitirmeleri gerekmektedir.

Halil İbrahim Koca

Immigration Adviser

YUKARI