Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) resmen ayrılmasının ardından en çok etkilenen alanlardan biri de sınai mülkiyet haklarıdır.

Yapılan düzenlemeler neticesinde, mevcut olan AB markalarının koruma kapsamı ile ilgili olarak kazanılmış olan haklar, aynen devam edecek ve tescil edilmiş markalar açısından hakların kaybedilmesi gibi bir risk söz konusu olmayacaktır. Hatta, bu hakların korunması için ek bir aksiyon alınmasına da gerek bulunmamaktadır.

İngiltere’de  marka tescil başvuru işlemleri direkt ulusal ofise ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

Bu başvuru için koruma altına alınması istenen markanın logo örneği ve koruma altına alınması istenen markanın türü belirtilmelidir.

Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi ve rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi sunulmalıdır. (Başvurudan sonraki üç ay içinde sunulabilir. İngilizce dilinde değilse noter onaylı çevirisi sunulmalıdır)

Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

Bir patent alırsanız , yürürlükte kalması için yenilemek için de ödeme yapmanız gerekir .

Başvurunuzla aynı anda arama ve inceleme taleplerinizi iletirseniz başvurunuzun daha hızlı işleme alınmasını sağlayabilirsiniz .

Bu, ayrı ayrı başvurmakla aynı maliyete sahiptir ve aynı zamanda işlenecekleri anlamına gelir.

Basvuru Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, Patent Ofisi tarafından inceleme yapılmaktadır. Bu incelemede ayırt ediciliğin olması, genel kullanımı engelleyici tanımlayıcı unsurların bulunmaması, açıkça karıştırılma ihtimalinin olmaması, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması, bir ülke/eyalete ait amblem içermemesi gibi hususlara dikkat edilmektedir. Ayrıca üçüncü kişilere yönelik hak ihlalleri ve başvurulan markaya benzer ya da aynı marka olup olmadığı da bu süreç içerisinde değerlendirilmektedir.

Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İnceleme sonrasında kriterlere uyduğu takdirde; tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir.

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Neden Gereklidir?

Doğru türde fikri mülkiyet korumasına sahip olmak, çalmasını veya kopyalamasını durdurmanıza yardımcı olur. Marka da bir sınai mülkiyettir. Fikri mülkiyetinizi korumak, onu çalan veya kopyalayan kişilere karşı yasal işlem başlatma hakkı tanır. Tescilli marka, işletmelerin varlığına ve imajına yönelik olası zararları meydana gelmeden önce önleme özelliğine sahiptir.

Marka bir işletmenin sahip olduğu en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahiptir. Haliyle bu hakkın yasal olarak koruma altına alınması ve tescillenerek belgelendirilmesi gerekir.

Günümüzde de birçok tüketici ürün veya hizmet arasında tercih yaparken marka üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Tüketicilerin marka olanı tercih etmesindeki en temel neden karşılarında her daim muhatap bulabilecekleri yönündeki inançtır.

Koruması olmayan marka sahibi işletmeler zamanında  markalarını kendi adlarına tescil ettirmedikleri takdirde başkaları hızlı davranırsa emeğiniz ne kadar çok olursa olsun, siz hiçbir hak elde edemeyeceğiniz duruma gelebilirsiniz.

Böylesi önemli bir hakkınızı korumak için sürecin detayları konusunda danışmanlık alabilirsiniz.

Kübra Nur Eroğlu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YUKARI