Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 4.6]

İngiltere’de süresiz oturum başvurusu veya vatandaşlık başvurusu yapmak için yerine getirilmesi gereken 2 özel gereklilik vardır.
Bu yasal gerekliler İngiltere’ de yaşam testi (Life in the UK) ve B1 İngilizce sınavıdır. Kişilerin, süresiz oturum başvurusu veya vatandaşlık başvurusu yaparken her iki sınavı da başarılı ile geçmeleri gerekmektedir.

İngiltere’de Yaşam Testi (Life in the UK) ve İngilizce Sınavı Hangi Başvurularda Gereklidir?

Kişilerin süresiz oturum (settlement) başvurusu veya vatandaşlık (naturalisation) başvurusu yapmadan önce bu iki sınavı başarılı şekilde vermiş ve sonuçlarını almış olmaları gerekmektedir.

İngiltere’de Yaşam Testi (Life in the UK) ve İngilizce Sınavı Kimler İçin Zorunludur?

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük herkesin bu iki sınavı vermesi gerekmektedir. Ancak aşağıda sıraladığımız bazı istisnai durumlarda kişiler sınavlardan muaf tutulmuştur:

  • 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük başvurucular bu sınavlardan muaftır.
  • Kişinin doktor raporu ile kanıtlanmış akıl hastalığı ve öğrenme güçlüğü var ise sınavlara girmesi istenmez.
  • Kişi eğer resmi dili İngilizce olan bir ülke vatandaşı ise B1 İngilizce testi istenmez.
  • Kişi Birleşik Krallık eğitim kurumlarından birinden lisans mezunu ise B1 İngilizce testi istenmez.
  • Kişi Birleşik Krallık dışındaki ülkelerdeki eğitim kurumlarından İngilizce dilinde lisans mezunu ise ve NARIC onaylı denklik belgesi var ise B1 İngilizce testi istenmez.

İngiltere’de Yaşam Testi (Life in the UK) ve İngilizce Sınavı Geçerlilik Süresi Nedir?

İngiltere’de yaşam testinin bir geçerlilik süresi yoktur ancak İngilizce testinin 2 yıl geçerlilik süresi vardır. Eğer başvurucu, süresiz oturum hakkını aldıktan sonra 2 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapar ise aynı sınav sonuçlarını vatandaşlık başvurusunda da kullanabilir, sınavlara tekrar girmesi gerekmez.

Ancak vatandaşlık başvurusunu 2 yıldan daha uzun bir sürede yapar ise İngilizce testini tekrar alması gerekir.

İngiltere’de Yaşam Testi'ne (Life in the UK) ve İngilizce Sınavına Nasıl Kayıt Yapılır?

Life in the UK testinde bireylerin topluma entegre olup olmadığı ölçülür. Sınavda İngiliz kültürü ve tarihi ile ilgili sorular yer alır. Sınav öncesinde bir hazırlık yapılması tavsiye edilmektedir .

Birleşik Krallık genelindeki 30 test merkezinden biri seçilerek randevu alınması gerekmektedir. 2020 yılı için ücreti £50’dir. https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test  linkten Life in the UK testi için randevu oluşturabileceğiniz gibi resmi hazırlık kitabı detayına da erişebilirsiniz.

Life in the UK testi online / bilgisayar başında yapılıyor olup ; sonucu da aynı gün  alınabilmektedir. Sınav süresi 45 dakika olup , sınavda 24 adet soru yer almaktadır. Sonucun başarılı olabilmesi için 24 sorudan 18 soruya doğru cevap verilmesi gerekmektedir.

Sınavdan başarısız olma durumunuzda, sınava tekrar girebilme hakkınız olup herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

B1 seviyede İngilizce bilgisine sahip olduğunuzu yine belirlenmiş sınav merkezlerinden birinden aldığınız sonuç ile belgelendirmeniz beklenmektedir. IELT Life Skills veya  Trinity College London tarafından ypılan olan sınavlardan B1 seviyesinde başarılı olmanız vatandaşlık başvurusu için yeterli olacaktır. İngiliz hükümetinin detaylı rehberlik formunu linkten ulaşabilirsiniz https://www.gov.uk/english-language.

Halil İbrahim Koca

Immigration Adviser

YUKARI